wz
Mosty

Ostravské mosty

Úvod        Odra         Ostravice         Opava         Lučina

Mosty přes Opavu

Třetí největší řekou Ostravy je Opava. Na území města Ostravy přes ní vede jedna pěší a cyklo lávka a jeden most.

Pěší lávka

Lávka spojující oba břehy Opavy vede mezi Třebovicemi a Hošťálkovicemi. (foto 2012)

Dálniční most přes Opavu Dálniční most přes Opavu Dálniční most přes Opavu

Dálniční most přes Opavu

Jediný most, který na území města vede přes tuto řeku se nachází u jejího ústí do řeky Odry. Je to dálničmí most dlouhý 738,1 metrů a byl zprovozněn 1. února roku 2007. (foto 2012)

Dálniční most přes Opavu Dálniční most přes Opavu

kontakt: bozka.n@seznam.cz